Otagowane: Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego

Nowoczesny szpital gwarancją bezpieczeństwa mieszkańców i osób podróżujących przez region. Modernizacja rawskiego szpitala na liście priorytetów Kontraktu Terytorialnego…

erawaPowiat
Modernizacja rawskiego szpitala wpisana na listę priorytetowych zadań w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego. Dokument określa cele i przedsięwzięcia priorytetowe o istotnych znaczeniu dla rozwoju kraju oraz Województwa Łódzkiego. To pierwszy, wyjątkowo ważny krok, by pozyskać zewnętrzne środki na konkretne inwestycje z programów operacyjnych na lata 2014-2020. „Nowoczesny Szpital w Rawie Mazowieckiej gwarancją bezpieczeństwa […]