Przyjmujesz pod swój dach uchodźców z Ukrainy? Złóż nową deklarację na odbiór odpadów

erawaMiasto
komentarzy

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka przypomina, że na każdym właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o ile na danej nieruchomości przebywają osoby lub powstają odpady komunalne.

Obowiązek złożenia nowej deklaracji występuje również w sytuacji, jeśli właściciel udostępni swoją nieruchomość dla potrzeb uchodźców. W konsekwencji uchodźcy występują do gminy o nadanie numeru PESEL, a właściciel nieruchomości może wystąpić do gminy o wsparcie finansowe ich pobytu. 

W przypadku nieruchomości będących we władaniu osoby fizycznej, składający nową deklarację oprócz dotychczasowych domowników umieszcza na niej dodatkowo faktyczną liczbę przyjętych uchodźców. Po zakończeniu pobytu przez uchodźców (lub zmianie ich ilości), składana jest kolejna deklaracja.

Przypominamy także, że można już składać wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Zgodnie ze specustawą świadczenie może być przyznane każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. 

Świadczenie przysługuje tylko w przypadku, kiedy wnioskujący nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Wnioski przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Krakowskiej 22A, tylko od osób z terenu miasta Rawa Mazowiecka.
Więcej informacji w tym temacie znajdziecie na stronie internetowej MOPS w Rawie Mazowieckiej. 

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz