Razem zadbajmy o poprawę jakości w naszym mieście – Program Czyste Powietrze 2.0

erawaMiasto
komentarzy

Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej zachęca do składania wniosków o dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła, termomodernizację oraz budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych. Nabór wniosków prowadzony będzie w oparciu o zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Dla kogo i od kiedy dofinansowanie?
Od 15.05.2020 r. ruszył nabór wniosków dotyczący udzielenia dofinasowania w ramach podstawowego poziomu. Mogą z niego skorzystać osoby fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym stanowiącym podstawę opodatkowania nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do:
* WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie,
* za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji Programu z WFOŚiGW, czyli Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej (mieszkańcy, których budynek jest położony w granicy miasta Rawa Mazowiecka).

Rozpoczęte i zakończone przedsięwzięcia
– Od dnia 15.05.2020 r. wprowadzona zostaje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r. – mówi Kierownik Biura ds. Rewitalizacji Mariusz Szadkowski. – Zmieniona wersja Programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

Najważniejsze zmiany w Programie:
– skrócenie czasu rozpatrywania wniosku o udzielenie dofinansowania do 30 dni od daty wpływu wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (WFOŚiGW w Łodzi),
– uproszczenie kryteriów dochodowych, w ramach których funkcjonują dwie grupy: podstawowy lub podwyższony poziom dofinansowania,
– uproszczenie wniosku, bazując w dużej mierze na oświadczeniach osoby go składającej – istnieje również możliwość jego złożenia w systemie gov.pl,
– wyłączenie z możliwości finansowania przedsięwzięcia w budynkach nowobudowanych,
– możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej, co stanowi pewno rodzaju powiązanie z programem „Mój Prąd” (nie ma konieczności składania dwóch odrębnych wniosków),
– bonus za niskoemisyjność i montaż odnawialnych źródeł energii w postaci możliwości uzyskania wyższej kwoty dofinansowania,
– możliwość przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych również dla osób, które wymieniły już źródło ciepła, a ich budynek jest sprzed 2014 r.,
– brak możliwości uzyskania pożyczki z WFOŚiGW, włączony będzie sektor bankowy jako finansowanie uzupełniające i pomostowe.

– Przyjęliśmy już jeden wniosek złożony w nowej odsłonie Programu. Faktycznie to zainteresowanie jest teraz dużo większe – tłumaczy kierownik Szadkowski. – Jeśli jednak ktoś nadal ma wątpliwości, potrzebuje porady lub pomocy w wypełnieniu wniosku, zapraszamy do konsultacji telefonicznej lub odwiedzenia nas w Biurze ds. Rewitalizacji, który funkcjonuje już normalnie, w godzinach pracy urzędu. 

BIURO ds. REWITALIZACJI znajdziecie w Rawie Mazowieckiej Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, pokoje nr 21 i 9, tel. 46 814 47 11 (wew. 124 i 130). 

Podziel się artykułem

0

Dodaj swój komentarz