Otagowane: Piotr Irla

Brak absolutorium dla burmistrza Rawy Mazowieckiej za wykonanie budżetu 2017 roku. 11 radnych zagłosowało przeciwko jednej z ważniejszych uchwał

erawaMiasto
Radni Rady Miasta Rawa Mazowiecka uznali, że burmistrz nie zrealizował budżetu za 2017 rok. Tym samym nie przyjęli uchwały dającej włodarzowi absolutorium. Dariusz Misztal zapowiada odwołanie się od tej decyzji.  Ubiegłotygodniowa (21.06) sesja Rady Miasta zapowiadała się wyjątkowo burzliwie. W programie obrad znalazły się bowiem dwa bardzo ważne punkty dotyczące Rawy Mazowieckiej. Pierwszy z nich […]

Tylko czterech radnych poparło projekt budżetu na 2018 rok dla Rawy Mazowieckiej przedstawiony przez burmistrza. Pozostali wstrzymali się od głosu

erawaMiasto
Budżet Rawy Mazowieckiej na bieżący rok uchwalony. Tylko czterech radnych podniosło rękę za przyjęciem projektu finansowego miasta, w którym zapisano blisko 22 mln zł na zadania inwestycyjne. W minionym tygodniu (25.01) radni Rady Miasta Rawa Mazowiecka uchwalili budżet miasta na 2018 rok. I choć głosowanie przebiegło w zaskakujący sposób: 4 za przy 11 wstrzymujących się, […]

Precedens na skalę kraju. Rawa Mazowiecka rezygnuje z budżetu obywatelskiego?

erawaMiasto
Burzliwa dyskusja odnośnie projektu tegorocznego budżetu miasta Rawa Mazowiecka i finalnie niejednogłośne głosowanie radnych nad wnioskiem o wprowadzenie do niego poprawek sprawiły, że mieszkańcy Rawy zostali pozbawieni budżetu obywatelskiego. Brak tego partycypacyjnego rozwiązania zagraża rewitalizacji miasta.  Zamiast budżetu obywatelskiego wymiana pieców Całe zamieszanie miało miejsce na ostatniej sesji Rady Miasta Rawa Mazowiecka (17.01), kiedy grupa […]

Zamiast budowy bloku socjalnego wykup mieszkań w budynku ratusza. Rawscy radni zrobili przesunięcia w budżecie…

erawaMiasto
Burmistrz Rawy Mazowieckiej może negocjować wykupienie prywatnych mieszkań znajdujących się nad pomieszczeniami Urzędu Miasta w budynku przy placu Piłsudskiego 4. Przyzwolenie to otrzymał od radnych na wczorajszej (31.08) sesji. Szacunkowy koszt nabycia wszystkich lokali wyniesie około 1 mln 570 tys. zł.   Samorządowcy chcą wykupić dziesięć lokali mieszkalnych, które znajdują się na piętrze budynku Urzędu Miasta. W sumie […]

Zamiast boiska budynek KRUS? Działka przy ulicy Solidarności znów na sprzedaż…

erawaMiasto
KRUS chce kupić działkę w Rawie Mazowieckiej. Odpowiednią lokalizacją będzie prawdopodobnie teren, na którym znajduje się zaniedbane boisko przy ulicy Solidarności. Rada Miasta, choć niejednogłośnie, ale już wyraziła zgodę na bezprzetargową sprzedaż terenu na rzecz Skarbu Państwa. Jeśli dojdzie do sprzedaży, siedziba KRUS-u powstanie prawdopodobnie w 2017 roku.  Boisko, parking, market – wiele było pomysłów […]

Co dalej z boiskiem przy ulicy Solidarności? Póki co radni zakazują usług i handlu…

erawaMiasto
Rada Miasta Rawa Mazowiecka podjęła kolejne kroki dotyczące działki przy ulicy Solidarności. Najpierw wycofano zgodę na jej sprzedaż, teraz zmieniono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z podjętą na ostatniej sesji uchwałą, wprowadzono zakaz budowy obiektów o funkcji usługowej i handlowej.  O działce przy ulicy Solidarności, a więc zaniedbanym boisku asfaltowym, dość głośno mówi się od […]

Szybsze decyzje w urzędzie mogłyby przełożyć się na większą ilość wniosków. Radni Rady Miasta podjęli uchwałę w sprawie realizacji ekologicznego projektu „Kawka”…

erawaMiasto
Jakość powietrza w Rawie Mazowieckiej może ulec poprawie – takie odważne wnioski można wysnuć na podstawie ilości deklaracji udziału w programie „Kawka”. Urząd miasta przyjął 209 formularzy w tej sprawie. Wszystkie posłużyły do stworzenia jednego  ogólnomiejskiego wniosku o dofinansowanie. Do ratusza wpłynęły głównie wnioski złożone przez osoby indywidualne, które przymierzają się do wymiany systemów źródeł ciepła na nowe, […]

Muzeum Ziemi Rawskiej ma nowy statut. Podejmowanie uchwały zatwierdzającej dokument podzieliło miejskich radnych…

erawaMiasto
Muzeum Ziemi Rawskiej ma nowy statut. Radni większością głosów podjęli uchwałę zatwierdzającą ten niezbędny do funkcjonowania kulturalnej jednostki dokument. Według włodarzy miasta, postanowienia dokumentu przez ostatnie lata mocno się zdezaktualizowały, przez co nie pozwalają efektywnie działać i prawidłowo zarządzać jednostką. Ostatnia wersja statutu MZR została uchwalona w 2001 roku. Przedstawienie projektu nowego statutu Muzeum Ziemi […]

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na piętrze „Tuptusia”. Po wypowiedzeniu umowy wynajmu pomieszczeń przy Kościuszki ratusz szuka nowej lokalizacji MOPS-u…

erawaMiasto
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zostanie przeniesiony do pomieszczeń na piętrze miejskiego żłobka? Taki awaryjne rozwiązanie rozważa rawski ratusz. Potrzeba pojawiła się tuż po tym, jak miasto dowiedziało się o wypowiedzeniu umowy wynajmu pomieszczeń gdzie dotychczas mieści się MOPS. Na adaptację piętra „Tuptusia” na ostatniej sesji radni zabezpieczyli 100 tysięcy złotych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie […]

Geotermia szansą na tańszą energię? Do tego w Rawie Mazowieckiej przekonywali naukowcy promujący wykorzystanie geotermalnych zasobów ziemi… 

erawaMiasto
Wykorzystanie wód geotermalnych będzie szansą dla Rawy Mazowieckiej na tańsze ciepło? Do tego, między innymi lokalnych samorządowców, przekonywali przedstawiciele organizacji zajmujących się poznaniem i wykorzystaniem geotermalnych zasobów kraju. Rawę odwiedzili naukowcy z Polskiej Geotermalnej Asocjacji oraz Stowarzyszenia Zrównoważony Rozwój – Geotermia w Polsce.  Poniedziałkowe spotkanie było poniekąd jednym z pierwszych działań jakie zainicjował nowy Prezes […]